دکتر رحمان عبدالهی هانیران

گفتگو رحمان عبدالهی (بنیانگذار هانیران) با مجله تخصصی صنعت کفش

/
تولید بافت و پارچه‌های کفش جزو یکی از تولیداتی است که در داخل ک…